SHAPE

Home  /  Sections  /  Norwegian Section

Norwegian Section

 English

The Norwegian Section is an integrated section with ten grades, approved by the Ministry of Education, Research and Church Affairs.

The Section teaches the Norwegian National Curriculum in the following subjects: Norwegian, Mathematics, Christianity, other religions and moral education, History, Geography and Social Studies. French is also on the programme from grade six.

The rest of the compulsory subjects are taught by US and UK Sections.

The Norwegian Section has three permanent teachers and the pupils are divided into three groups, grades 1-4, 5-7, and 8-10.

The Norwegian Section is located on the 1. floor in building 718.

Director: Mr Terje Fossum 
email: norwegian.school@skynet.be

More

Norsk

Den norske skolen er en integrert seksjon. Den er godkjent av norske myndigheter. Skolen gir undervisning i norsk, mathematikk, kristendomskunnskap med religions - og livssynsorientering. De andre fagene undervises i andre seksjoner, slik at kravene i Laereplanen tilfredsstilles.
Elevene undervises i tillegg fire timer fransk pr. uke fra 6.klasse.
Den norske skolen har to faste learere. Skolen, tar imot elever fra 1. til 9; klasse. Skolen er tredelt, 1-4 klasse, 5-7 klasse og 8-10 klasse.

Normalt er elevene fra 1. til 5. klasse integrert i den engelske seksjonen, mens de eldre elevene holder til ved den amerikanske delen av SIS.
Sekjonen har to klasserom i bygning 718, 2. etasje

More

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

SHAPE
Rue Grande
7010 Mons
Belgium

Media Operations

Public Affairs Office
Attn: Media Section
B-7010 SHAPE
BELGIUM