SHAPE

Home  /  Sections  /  Turkish Section

Turkish SectionEnglish

Turkish Elementary Section is located in bldg # 702, rooms 224 and 225.

School is supported by Turkish NMR, and operates since August 2006.

The Turkish Elementary Section consists of both elementary and secondary levels.

It has an enrolment of 52 students which are the dependants of military and civilian members of Turkish NMR.

Pupils are divided in two groups, grades 1-5 and 6-12.
Classes are between 15.45 and 17.35 hours.

For Elementary students, it is obligatory to attend the courses but it is not for the Secondary school students.

There is a staff of 3 teachers which are qualified and educated in Turkish Republic. Teachers are assigned by Turkish National Educational Ministry.

The curriculum is determined by Turkish Administration of Education.

The Section teaches the Turkısh Natıonal Curriculum in the following subjects; Turkısh, Socıal Studıes,Turkısh Arts and Lıterature, Turkısh Government and Turkısh Geography.

At the end of each term, students receive certificates and when they graduate they get a graduation certificate approved and stamped by Brussels National Education counselor. More

Türkçe

Türk Okulu, NMR Başkanlığına bağlı olarak SHAPE Uluslararası Okullar Bölgesinde 702 no'lu binada 224 / 225 no'lu dershanelerde eğitim faaliyetini sürdürmektedir.

Okul idari yönden NMR Başkanlığı'na, eğitim yönünden Türk Milli Eğitim müfredatına bağlı olarak SHAPE Uluslararası Okullar Birliği ile koordineli olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Türk Okulunda Brüksel Milli Eğitim Müsavirliği tarafından görevlendirilen 3 öğretmen görev yapmaktadır. Öğretmenlerden bir tanesi okul müdürlüğü görevini de yapmaktadır.

Türk okulu İlköğretim ve Ortaöğretim düzeyinde öğrencilere eğitim vermektedir.

İlköğretim öğrencilerinin derslere devamlılığı zorunlu iken, Ortaöğretim öğrencilerinin devamlılığı isteğe bağlıdır.2006-2007 öğretim yılında okulun 1 ile 11. sınıflar arasında kayıtlı 52 öğrencisi bulunmaktadır.

Dersler öğrencilerin devam ettikleri okulların bitiminde 3.45 ile 5.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

İlköğretim öğrencilerine, Türkçe,Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler dersleri; Lise öğrencilerine ise İnkılap Tarihi, Vatandaşlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya dersleri verilmektedir.

Öğrenciler her dönem sonunda Türk Milli Eğitim Sistemine uygun karne almaktadır. Mezun olduklarında ise Brüksel Milli Eğitim Müşavirliği tarafından onaylı diplomalarını alırlar.

More

Search our content:

Find us on


Most visited

Address

SHAPE
Rue Grande
7010 Mons
Belgium

Media Operations

Public Affairs Office
Attn: Media Section
B-7010 SHAPE
BELGIUM